Начало
Органи
СЪОБЩЕНИЯ
Решения
Решения на Адвокатски съвет
Решения на ДС
Вписани адвокати
Актуална информация
За контакти
За членове
Интернет връзки
БЛАНКИ
English
Указания във връзка с представяне на отчети при
ОБЯВА ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
<< Начало | Решения | Решения Общи събрания |


Бюджет 2016г.


БЮДЖЕТ 2016 Г 

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ГАБРОВО


І. Наличност на 01.01.2016г.


1.В каса на АК-Габрово00.00лева2.По разплащ. сметка в Банка ПИРЕОС Българи я АД20735.90 лева3По разплащ. сметка в  Банка ДСК АД16883.90 лева4.По депозит. сметка в Банка ПИРЕОС България АД00.00 леваІІ. Приходи
1.Членски внос за 2015г.46700.00 лева2.Дължим членски внос от минали години 1775.00 лева4.Встъпителни вноски  3 000.00 лева5.Лихви по депозитни сметки150.00 лева6.Приходи от НБПП11000.00 лева7.Други00.00 лева Общо приходи и наличност                                                                                                      37619.80 + 61628.00 = 99247.80лева


ІІІ. Разходи:


А. Разходи за материали, в т.ч.:


1.Канцеларски материали500.00 лева2.Поддръжка (санитарни материали)150.00 лева3.Поддръжка на компютри и принтери(консумативи)300.00 лева4.Стикери за адвокатски карти140.00 леваБ. Разходи за услуги, в т.ч.:1.ВиК100.00 лева2.Електроенергия2400.00 лева3.Телекомуникации4000.00 лева3.Интернет500.00 лева5.Пощенски360.00 лева6.Елекронен подпис60.00 лева7.Изработка, поддръжка и такси Интернет сайт на ГАК1000.00 лева8.Счетоводство и одит3000.00 лева9.Обяви ДВ100.00 лева10.Ремонт, поддръжка офис техника1000.00 лева11.СОТ00.00 лева12.Почистване и преместване на офис100.00 лева13.Трудова медицина120.00 леваВ. Други разходи, в т.ч.:
1.Командировки6000.00 лева2.Семинари, обучение7000.00 лева3.Разходи за ОС и празници5000.00 лева4.Фонд „Представителни”2000.00 лева5.Данък сгради и ТБО1000.00 лева6.Наем офис00.00 лева7.ДМА – закупуване на офис техника, обзавеждане и


Ремонт на собствен офис                                                       5000.00 лева8.Рекламни и печатни материали за ГАК1000.00 лева9.Дължим чл.внос за ВАС за 2015г., платим 2016г.  1200.00 лева10.Дължим чл. внос за ВАС за 2016г.00.00 леваГ. Финансови разходи, в т.ч.:
1.Банкови такси и комисионни200.00 лева2.Погасителни вноски по кредит12000.00 леваД. Възнаграждения и осигуровки, в т.ч.:1.Щатен персонал – 2 служителя24000.00 лева2.Фонд „Адвокатски съвет”2000.00 лева3.Фонд „Контролен съвет”1000.00 лева4.Фонд „Дисциплинарен съд”500.00 лева5.Изработка на становища и поддръжка на регистъри ПП и дежурни адвокати00.00 леваЕ. Социални разходи, в т.ч.:
1.Помощи за адвокати от ГАК2000.00 лева2.Други помощи500.00 леваЖ. Фонд „Резервен”, в т.ч.:1.Фонд „Резервен”11 017.80 лева ІV. Наличност на 31.12.2015г. -                                                                                                                                          88230.00 лева


 


                                                          Изготвил:


                                                          адвокат Христо Б. Бонев - Секретар ГАК


 


 


   
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Габрово | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz