Начало
Органи
СЪОБЩЕНИЯ
Решения от Общо събрание на ГАК 2020 г.
Решения на АС
Решения на ДС
Вписани адвокати
Актуална информация
За контакти
За членове
Интернет връзки
English
Указания във връзка с представяне на отчети при
ОБЯВА ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
<< Начало | Решения от Общо събрание на ГАК 2020 г.


  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ГАБРОВО

Избори за делегати за общото събрание на адвокатите в страната

 

 

РЕШЕНИЕ № 1

25.01.2020 година, гр. Габрово

 

Относно: обявяване резултатите от избора за делегати за Общо събрание на адвокатите в страната от квотата на Адвокатска колегия - габрово.

 

По отношение избора за делегати за Общо събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 22-23 февруари 2020 г. от квотата на АК - Габрово , Избирателната комисия установи, че със свое решение е приела, че Кандидатите за делегати се избират по вишегласие според получения брой гласове от действителните бюлетини. За избрани се считат толкова на брой кандидати, колкото е необходимо, за да се попълни броя на делегатите, определен  при спазване изискванията на чл.112, ал.1 и 3 от ЗА на база броя на вписаните в регистрите на ГАК адвокати към датата на провеждане на общото събрание. С нарочно решение на Общото събрание от 25.01.2020 г., взето преди гласуването, е определен на 3 адвоката. След извършено публичното преброяване на бюлетините и въз основа на съставените протоколи на Избирателните бюра за установяване на резултатите от гласуването, Избирателната комисия:

 

ОБЯВЯВА за избрани за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 22-23 февруари 2020 г. от квотата на АК- Габрово адвокатите:

 

1.      Евгени Василев Попов  с 36 (тридесет и шест) гласа "за";

2.      Валерия Ганчева Неделчева с 34 (тридесет и четири) гласа "за"; 

3. Рачо Иванов Рачев с 33 (петдесет и осем ) гласа "за" .

 

Решението да се обяви на публично място в адвокатския съвет в първия работен ден, следващ деня на избора.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.7 от ЗА в 7-дневен срок от обявяването му.

 

 

 

Председател: … П….                                     Членове:        1…П…
                                                                                                               
2…П...

 

 

 

 

 

 

Решението е обявено на 27.01.2020 г. в 16:00 часа.

 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Габрово | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz